<<<

Andreas Schrägle se svou matkou Christou | © RATHGEBER GmbH & Co. KG
Andreas Schrägle | © RATHGEBER GmbH & Co. KG
Andreas Schrägle
Christa Schrägle | © RATHGEBER GmbH & Co. KG
Christa Schrägle
LIDÉ

„Ctíme naše hodnoty, nekážeme o nich“

CEO RATHGEBER Andreas Schrägle o historii a filozofii svého rodinného podniku.

Váš dědeček založil RATHGEBER v roce 1948, poté společnost převzali vaši rodiče. Byli by zklamaní, kdybyste v tradici nepokračoval?

Rodiče na mě nikdy netlačili, abych je následoval. Když ale vidíte, že jsou vaši rodiče nadšení do toho, co dělají, má to na vás ohromný vliv. Kromě toho mi naše produkty vždycky připadaly úžasné. Děti milují samolepky! Tohle nadšení mi vydrželo doposud.

Kdy jste si uvědomil, že z vás jednou bude výkonný ředitel vaší firmy? 

Asi na konci vysoké školy. Studoval jsem průmyslové inženýrství a rodiče se mě zeptali, co bych chtěl dělat po dokončení diplomové práce. Věděl jsem, že chci dál rozvíjet naši firmu, ale před tím jsem chtěl nejdříve získat zkušenosti i jinde. Nastoupit ze školy rovnou do vedení společnosti by nebylo dobré. V té době byla naše společnost už dost velká.

Naštěstí jsme se zrovna na začátku 90. let rozhlíželi po místě, na které bychom mohli s naší výrobou expandovat. Vybrali jsme si Českou republiku, protože k tomu byla ideální – země s průmyslovou tradicí i kvalitními inženýry a mechaniky. Do Bystřice nad Perštejnem jsme přivezli malý sítotisk, deset zaměstnanců a několik ručních strojů. Mým úkolem bylo rozvinout výrobu, aniž bych měl neustále k dispozici zkušenosti svých rodičů.

„Vybrali jsme si Českou republiku, zemi s průmyslovou tradicí.
Do Bystřice nad Perštejnem jsme přivezli malý sítotisk,
deset zaměstnanců a několik ručních strojů.“

Měl jste sám vybudovat něco „nového“, abyste prokázal své schopnosti, je to tak?

Ano, účelem bylo vyzkoušet si něco bez dohledu, daleko od domova. V prvních dvou letech jsme si v našem malém týmu organizovali všechno sami: od personálních záležitostí přes tiskárny a plotry až po balení zboží, které se nejednou protáhlo pozdě do noci. Sám jsem tehdy nosil balíčky na poštu, instaloval třeba i poplašný systém a připravoval skoro všechny výpočty. 

Toto období mi dalo schopnost vidět propojení jednotlivých částí v širší celek. Dnes mám přehled téměř o všech procesech, které v naší společnosti probíhají. A v Bystřici máme dnes už kolem 120 zaměstnanců.

Vaše společnost stojí na silných hodnotách. Dalo by se říci, že raději jdete příkladem, než abyste něco nařizovali? 

To určitě ano, i když je to možná nevědomé. Přejeme si, aby naše firma byla poháněna našimi osobními hodnotami. Podle toho si také vybíráme zaměstnance, nejde jenom o kvalifikaci. Chceme, aby se uchazeči ztotožňovali s naší firemní filozofií.

Co je pro RATHGEBER důležitější: tradice, nebo inovace?

Obě hodnoty jsou pro nás důležité, vztah mezi nimi by měl být vyrovnaný. Přílišný důraz na tradici by zpomaloval inovace. Rozhodujícím faktorem pro vývoj inovací jsou naši zaměstnanci. Naši lidé jsou velmi samostatní, odvádí skvělou práci a rozvíjí společnost každým dnem. Společné hodnoty a tradice, na kterých nám záleží, vývoji prospívají. Pokud máte pevné základy, můžete si dovolit být odvážní a inovativní. A přesně to děláme. Myslím, že podnikatel by měl být neúnavný člověk, který se nepřestává snažit ani po dosažení úspěchu. 

Vaši společnost založil Anton Rathgeber, ze začátku však nebyla tak úzce zaměřená jako teď, je to tak?  

Ano, můj dědeček v roce 1948 začal obchodovat a prodával různé předměty: od dřevěných hraček až po hudební nástroje. Pronajal si malé nákladní auto, v Bavorském lese nakoupil zboží a prodával ho v Mnichově do obchodních domů. Zásuvné štítky byly už v první objednávkové knize, dodnes ji máme schovanou. S těmi štítky se trefil. Až má matka si však uvědomila, že jako velkoobchodníci se nikam neposuneme. Došlo jí, že potřebujeme začít s naší vlastní produkcí. 

„Neuzavíráme obchody narychlo, zaměřujeme se na dlouho
udržitelné obchodní modely a stabilní klientské vztahy.“

Velké společnosti se většinou nepřestávají rozhlížet po místech, do kterých je výhodné expandovat. Řekl byste, že vy patříte spíše mezi rodinné firmy?

Určitě. Krátkodobé investice pro nás nejsou rozhodujícím faktorem. Samozřejmě, že potřebujeme vydělávat a být ziskoví. Ale nejsme vázáni žádnými investory nebo bankami, kterým bychom se museli zodpovídat. Děláme rozvážná rozhodnutí s ohledem na dalekou budoucnost. Kvartální myšlení je nám naprosto cizí. Neuzavíráme obchody narychlo, zaměřujeme se na dlouho udržitelné obchodní modely a stabilní klientské vztahy.

Ve vašem oboru jste jediná společnost, která vyrábí produkty nezatěžující životní prostředí. Proč jsou pro vás udržitelné zdroje tak důležité?

Nedokážu vám přesně říct, z čeho náš vztah k životnímu prostředí vychází. Možná je to součást našeho smýšlení, které se vztahuje i k daleké budoucnosti. Nechceme být součástí výroby, která náš svět ničí kvůli zisku. Přemýšlíme nad generacemi, které přijdou po nás. Je frustrující pozorovat, jak málo účasti společnosti vykazují, když dojde na ochranu životního prostředí. Myslím si, že každý jedinec by se měl zasazovat o to, abychom chránili naši planetu jako to nejcennější dědictví. 

„Nechceme být součástí výroby, která náš svět ničí kvůli zisku. Přemýšlíme nad generacemi, které přijdou po nás.“

Je nákladné zacházet při výrobě se zdroji šetrně?

Musíte to myslet vážně. Ochrana životního prostředí není to samé, co ekonomická krize. Pokud budou naše procesy energeticky úsporné, budeme filtrovat vodu znečištěnou výrobními procesy a isolovat budovy před únikem tepla, ušetříme peníze z dlouhodobého hlediska. Kromě toho má tento přístup ještě jeden nečekaný efekt: zvláště mladým lidem velmi záleží na tom, pro koho pracují. Fakt, že je výroba naší společnosti šetrná k životnímu prostředí, přesvědčí mnoho specialistů, které k naší práci nezbytně potřebujeme.

Boj o nejlepší mozky v oboru je tvrdý, jak dokážete čelit náborům velkých společností? 

Klíčovou roli hraje to, že u nás má zaměstnanec možnost po sobě něco zanechat, může něco ovlivnit. V naší společnosti nikdo neustrne na jediné pozici, kde den co den musí vykonávat to samé.  Naši zaměstnanci jsou zahrnuti do vývojových procesů, mohou být tvůrčí, mohou navrhovat nová řešení, pokud je to baví. Každý má u nás zodpovědnost za vývoj firmy. Zaměstnanci jsou v kontaktu s vedením a rozhodovací procesy u nás mají krátkou odezvu. Pro mnoho lidí je právě toto důležitější než drahý firemní vůz.

Přibližně polovina vašich zaměstnanců jsou ženy – je pro vás rovnoprávnost pohlaví klíčovou hodnotou? 

To, že prosazujeme ženy do vedoucích pozic, se výrazněji projevuje až v posledních deseti letech. Dříve jsme pro ně téměř automaticky volili muže. Postupně do vedoucích pozic stále více obsazujeme ženy, které si v nich vedou velice dobře.

S mou ženou Andreou budeme vést společnost dohromady jako pár, stejně tak jako předtím moji rodiče. Je to něco výjimečného. Nestává se tak často, že by rodinnou firmu vedli oba manželé, my jsme ale takto velmi šťastní.

Jak máte rozdělené role? 

Podobně, jako to měli moji rodiče. Má žena má na starost personální rozvoj, interní logistiku a IT procesy. Já se více zaměřuji na výrobu a obchod. Předností je, že můžeme spolupracovat velmi důvěrně, nevýhodou je zase to, že práce nikdy nezůstává jen v kanceláři.

Mám na vás ještě jednu otázku, která souvisí s tou první. Mají vaše děti jinou volbu, než také jednou nastoupit do vedení vaší firmy?  

Přijde chvíle, kdy se budeme muset rozhodovat, jaké vzdělání pro naše děti zvolit a budeme si klást otázku, zdali se jednou budou chtít postavit do čela společnosti. Ale na tuto otázku nemůžeme odpovědět teď. Moje mladší dcera, které je 12 let, se mě včera zeptala, jaký jsem měl den. A já jsem jí povídal o všech těch úžasných věcech, které děláme, ale i o tom, jaké vyžadují úsilí. Snažím se, aby naše děti zažívaly to samé, co já, když jsem byl malý.