<<<

Tiráž

Adresy

RATHGEBER, k.s.
Nádražní 1402
CZ-59301 Bystřice nad Pernštejnem

Tel.: +420 565 555 299
Fax: +420 566 550238
E-Mail: info@rathgeber.cz 
https://www.rathgeber.cz 
 

Odpovědný jednatel

Ing. Karel Lipovský
 

Záznamy v obchodním rejstříku

RATHGEBER, k.s., sídlo Bystřice nad Pernštejnem: Bystřice nad Pernštejnem 593 01
IČO: 60751860
 

Koncepce, redakce a design

WESTSIDERS
Parkstraße 26
80339 München

Tel. +49 89 92568172
www.westsiders.de
 

Fotografie

Toby Binder (Interview; Martin Braxenthaler, Jobrad)
Frank Stolle (Was bin ich, Integration)
Ole Zimmer (Braumeister, MVG Rad)
 

Technická implementace

DACHCOM.DIGITAL AG
Communication
Rorschacherstrasse 15
CH-9424 Rheineck
Tel: +41 (0)71 886 45 85
Fax: +41 (0)71 886 45 86
E-Mail: digital@dachcomdigital.com
www.dachcomdigital.com 

RATHGEBER DIGITAL GmbH & Co. KG
Kolpingring 3
D-82041 Oberhaching
Telefon: +49 89 613007-0
E-Mail: info@rathgeber-digital.de
www.rathgeber-digital.de 
 

Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah nabídky online

Autor v žádném případě nepřebírá ručení za aktuálnost, správnost, kompletnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na ručení vůči autorovi, které se týkají škod materiální nebo pomyslné povahy, které byly způsobeny využitím nebo nevyužitím nabídnutých informací příp. využitím chybných a nekompletních informací jsou zásadně vyloučeny, pokud neexistuje ze strany autora žádné prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalostní zavinění.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje, že může bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat a mazat části stránek nebo celou nabídku nebo zveřejnění dočasně či definitivně zastavit.

2. Odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („linky“), které nejsou ve sféře odpovědnosti autora, by povinnost odpovědnosti vznikla výlučně v případě, kdy autor zná obsahy a bylo by pro něj technicky možné a splnitelné, aby zabránil použití v případě protiprávních obsahů. Autor proto výslovně prohlašuje, že v okamžiku umístění odkazu neobsahovaly příslušné odkazované stránky žádné ilegální obsahy. Autor nemá v žádném případě vliv na aktuální a budoucí utváření stránek a na obsahy odkazovaných/spojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných/spojených stránek, které byly změněny po umístění odkazu. Toto konstatování platí pro všechny odkazy umístěné v rámci vlastní internetové nabídky jakož i pro cizí záznamy v knihách návštěvníků, diskusních fórech a mailových seznamech zřízených autorem. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště za škody, které vzniknou z využití nebo nevyužití takto nabídnutých informací, ručí sám nabízející té stránky, na kterou bylo odkázáno, tedy ne ten, který pomocí odkazů na příslušné zveřejnění pouze odkazuje.

3. Autorské právo a právo značky

Autor má snahu, aby ve všech publikacích respektoval autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, aby používal jím samým zpracované grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo využíval nelicencované grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty. Všechny obchodní značky a značky zboží uvedené v rámci internetové nabídky a popř. chráněné třetími osobami podléhají neomezeně ustanovením aktuálně platného práva značky a majetkovým právům příslušných zapsaných vlastníků. Ani na základě pouhého uvedení nelze dospět k závěru, že obchodní značky nejsou chráněny právy třetích osob! Copyright na zveřejněné, autorem samotným zhotovené objekty náleží výhradně autorovi stránek. Rozmnožování nebo používání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného souhlasu autora.

4. Ochrana dat

Pokud v rámci internetové nabídky existuje možnost zadání osobních nebo obchodních dat (mailové adresy, jména, adresy), pak se sdělení těchto dat uživatelem děje výlučně na dobrovolné bázi. Pokud je to technicky možné a únosné, je využití a zaplacení všech nabídnutých služeb dovoleno i bez uvedení takových dat popř. s uvedením anonymizovaných dat nebo pseudonymů.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je nutno považovat za součást internetové nabídky, ze které bylo na tuto stránku odkazováno. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, již neodpovídaly nebo ne zcela odpovídaly platnému právnímu stavu, zůstávají tím nedotčeny ostatní části dokumentu ve svém obsahu a své platnosti.

6. Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, internetovou analyzační službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači, a které Vám umožňují analýzu využívání webové stránky. Informace produkované pomocí cookie o Vašem využívání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) se přenášejí na server Googlu do USA a tam se ukládají. Google bude tyto informace používat pro vyhodnocení Vašeho využívání webové stránky, aby sestavoval zprávy o aktivitách webové stránky pro provozovatele webové stránky, a aby poskytoval další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu. Google bude tyto informace případně i převádět třetím osobám, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data na zakázku Googlu. Google nebude v žádném případě spojovat Vaše IP adresy s jinými daty Googlu. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížečového software; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete případně moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky. Využíváním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte s tím, aby Google výše popsaným způsobem a pro předem uvedený účel zpracovával data, která od Vás získal.