<<<

řídicí systém s čelním panelem | © RATHGEBER, k.s.
Čelní panely zasazené ve finálním řídicím modulu | © RATHGEBER, k.s.

Čelní panely zasazené ve finálním řídicím modulu

Čelní panely jsou odolné proti slanému a vlhkému prostředí, louhům a kolísání teplot uvnitř rozvaděčů.

NOVINKY

„Na všechny komponenty našich produktů jsou kladeny vysoké nároky z pohledu spolehlivosti a životnosti.“

Jaké jsou hlavní požadavky kladené na čelní panely dodávané pro společnost ZAT a.s., jsme se ptali vedoucího odborné skupiny Konstrukce rozvaděčů Adama Hanzelky.

Jak jste se dozvěděli o firmě RATHGEBER a můžete zhodnotit dosavadní spolupráci?

Společnost ZAT patří mezi lídry ve vývoji a dodávkách řídicích systémů v energetice a průmyslu s náročnými požadavky na jejich spolehlivost a životnost. Naše systémy a know-how najdete v 60 zemích světa v oblasti klasické i jaderné energetiky, průmyslu, plynárenství, drážních systémů a nově i v IoT technologiích.

Počet zakázek nám kontinuálně roste. V roce 2018 se u našich dodavatelů začaly objevovat problémy s nedostatkem výrobní kapacity. Proto jsme začali pro strategicky důležité komponenty hledat firmy, které by byly schopny v požadovaném termínu a kvalitě zastoupit primárního dodavatele. V té době jsme se setkali se zástupci společnosti Rathgeber v Brně na veletrhu Ampér. Využil jsem tedy příležitosti a firmu Rathgeber oslovil s nabídkou podílet se na našich projektech. Díky dobré a stále se rozvíjející spolupráci není pro nás dnes Rathgeber pouze „náhradníkem“ ale klíčovým dodavatelem.

Pro společnost ZAT vyrábíme zejména čelní panely. Pro jaké vaše produkty jsou určeny?

Společnost Rathgeber se podílí především na dodávkách samolepicích čelních panelů k našemu řídicímu systému SandRA. Ten dodáváme převážně do elektráren, včetně jaderných, kde jsou na komponenty kladeny vysoké nároky z pohledu spolehlivosti a životnosti. Specialitou jsou pak dodávky do provozů a oblastí s nepříznivým prostředím. I zde používáme produkty společnosti Rathgeber.

Plní tyto čelní panely čistě technickou nebo mají i designovou funkci?

V úvodu spolupráce jsme čelní panely podrobili náročnému testování, abychom si byli jisti, že mohou našim výrobkům nabídnout přidanou hodnotu nad požadované limity a bude možné je dále rozvíjet. Na tomto základě jsme vybrali čelní panely z materiálu, který neodráží světlo, čímž je text stále dobře čitelný. Zároveň obsahují vrchní ochrannou vrstvu bránící poškození panelu před nasazením našeho výrobku v provozu. Jsou odolné proti slanému a vlhkému prostředí, louhům a kolísání teplot uvnitř rozvaděčů.

Krom těchto čistě technických parametrů dbáme i na výslednou vizuální podobu.

Grafický design je u každé řady našich výrobků pevně určen a je nositelem základních informací o produktu. Například zelené štítky označují systém pro běžné provozy. Žluté říkají, že systém je určen pro řízení technologií s důrazem na bezpečnost a spolehlivost – typickým představitelem je jaderná elektrárna. Další barevné grafické prvky ukazují na funkci výrobku jako jsou zdroj, komunikace, měření, atd…

Byla u čelních panelů pro vaše produkty vyžadována speciální povrchová úprava, která by zvýšila jejich odolnost?

Jak jsem již uvedl, design a barvy jsou pro nás důležité a jejich dodržování si hlídáme.

Barevná stálost a čitelnost pod světlem dopadajícím v určitém úhlu jsou jedny ze specifických požadavků. Naše řídicí systémy běží v provozu minimálně 15 let. I proto máme vysoké nároky na kvalitu jednotlivých dílu – grafických prvků nevyjímaje.

V současné době digitalizace začíná stále více firem využívat chytrých informačních technologií, integrovaných ve značení svých výrobků formou NFC/ RFID čipů, QR kódů atd.? Je toto řešení, které Rathgeber rovněž nabízí, pro vás do budoucna využitelné?

Když jsme se rozhodovali, zda použijeme čelní panely Rathgeber na řídicí systém SandRA, uvažovali jsme i o tom, jakým směrem se bude hardware a technologie ubírat. Kde je vývoj systému dnes, kde bude za 5 let a jak jej rozvíjet dále. Rádi bychom nabídli technikům, kteří se systémem pracují, snadnější přístup k informacím o našich výrobcích. Grafická prezentace a symboly jsou jedna část. Data mohou být ta druhá. V dnešní době QR kódů, kdy si informace dokážete zobrazit v mobilním telefonu, se nabízí otázka, jestli tuto funkci nevložit do fólie na čelním panelu. Pak by bylo možné například rychle vyhledat manuál k danému výrobku, jeho výrobní číslo a při vytvoření databáze i spoustu jiných užitečných informací bez nutnosti vysunout výrobek z rozvaděče.

Chcete se dozvědět více o vývoji a výrobě čelních panelů? Přečtěte si, jak takový proces probíhá